Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Czy narzędzia elektroniczne mają szansę poszerzyć dostęp do prawa?


W dn. 20.05.2013 r. w Instytucie Spraw Publicznych w ramach działalności Rady Ekspertów Programu Obywatel i Prawo odbyło się seminarium „Nowe technologie a dostęp do prawa”.

Spotkanie moderował Przewodniczący Rady Ekspertów, Grzegorz Wiaderek (INPRiS) Gościem spotkania był dr Michał Araszkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przedstawił najważniejsze korzyści, a także problemy i wyzwania związane z wykorzystaniem nowych technologii w pozyskiwaniu wiedzy o prawie.
Prelegent wspomniał o różnych interesujących inicjatywach środowiska prawników zajmujących się wykorzystaniem „sztucznej inteligencji” w poszerzaniu dostępu do wiedzy o prawie. Jednym z przykładów takich projektów jest amerykański program „Author”, który na podstawie dostarczonego przez użytkownika opisu stanu faktycznego sporządza odpowiednie pismo procesowe.

Dr Araszkiewicz wskazał, że wykorzystanie narzędzi elektronicznych w poszukiwaniu informacji na temat prawa ma szereg zalet. Nowe technologie zapewniają dużą łatwość dostępu do wiedzy i ogromny wolumen informacji, można je przy tym bieżąco modyfikować. Narzędzia elektroniczne umożliwiają także odsyłanie użytkownika do innych relewantnych informacji, a także, ze względu na swój interaktywny charakter, dają przestrzeń do dyskusji i zasięgania opinii.

Z drugiej strony – z takich pomocy mogą korzystać jedynie osoby posiadające odpowiedni poziom kompetencji cyfrowych, co w Polsce nie jest jeszcze niestety zjawiskiem powszechnym. Poza tym informacje, które przeciętny użytkownik Internetu może znaleźć w sieci, nie zawsze są rzetelne czy aktualne. Istnieje także obawa, że osoba poszukująca informacji o prawie za pomocą Internetu zatrzyma się na poziomie jedynie fragmentarycznej wiedzy, a pozyskane informacje okażą się ostatecznie nieadekwatne do jej potrzeb.

W toku dyskusji wskazano także na szereg innych problemów – takich jak odpowiedzialność za „elektroniczną” poradę, wątpliwości, czy nowe technologie faktycznie zwiększają szanse przeciętnego obywatela na poszerzenie wiedzy o prawie, czy też wreszcie – problem monopolizacji/oligopolizacji elektronicznych zasobów wiedzy prawniczej przez prywatne podmioty.

Zdaniem dr. Araszkiewicza, mimo zasygnalizowanych problemów, nowe technologie mają szansę odegrać znaczącą rolę w redukcji systemach nieodpłatnej pomocy prawnej, ze względu na ograniczenie kosztów funkcjonowania, umożliwienie szerokiego dostępu do informacji o prawie i standaryzację jakości usług.

Zapisz się do newslettera
Newsletter