Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Cyfryzacja w programach wyborczychTemat cyfryzacji jest ważnym wątkiem kampanii.
Wszystkie partie postulują:
  1. Szerszy dostęp do sieci,
  2. Wzmocnienie bezpieczeństwa w Internecie oraz
  3. Zwiększenie dostępu do e-administracji.Tabela: Porównanie postulatów dotyczących cyfryzacji w programach wyborczych


  CDU/CSU SPD Zieloni FDP Lewica AfD
Główne założenia w tym obszarze Rozwój społeczeństwa w stronę „gigabit”-społeczeństwa.
Program zawiera podrozdziały poświęcone temu tematowi
Temat pojawia się w wielu miejscach w programie, w odniesieniu do dostępności Internetu pod hasłem szybki Internet dla wszystkich Cyfryzacja zajmuje wiele miejsca w programie, ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumenta Cyfryzacja jest jednym z kluczowych tematów kampanii i pojawia się w wielu miejscach programu Dostęp do Internetu oraz bezpieczeństwo w sieci pojawia się w wielu miejscach w  kontekście praw i bezpieczeństwa obywateli Partia nie poświęca tematowi wiele miejsca w  programie
Szerokopasmowy Internet Po planowanej już rozbudowie do 2018 szerokopasmowego Internetu, do 2025 rozwinięte zostaną także nowoczesne światłowody oraz sieć 5G Po planowanej rozbudowanie połączeń 50 MB/s do 2018, rozbudowa do 2025 sieci w GB
 
Rozwój sieci światłowodowej
Szerokopasmowy Internet dostarczany do każdych drzwi
 
Rozwój sieci światłowodowej
 
Dostęp w całych Niemczech
 
Sieć światłowodowa musi być możliwa do wynajęcia przez każdego operatora
 
Dostęp do szybkiego Internetu dla każdego gospodarstwa domowego w cenie, którą można zapłacić
 
 
Rozbudowa szerokopasmowego Internetu poprzez inwestycje publiczne
 
Rozbudowa sieci światłowodowej
 
Wszystkie gospodarstwa domowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, niezależnie od regionu wyposażone w szerokopasmowy Internet w ciągu 2 lat

Specjalne programy wsparcia mają złagodzić obciążenia finansowe
 
Cyberbezpieczeństwo Inwestycje w ludzi i sprzęt, aby lepiej chronić dane.
Uchwalenie ustawy o danych, która ureguluje dostęp do danych dla gospodarki, ale również prawa instytucji dbających o bezpieczeństwo i zagwarantuje bezpieczeństwo obywateli
Obywatel musi mieć kontrolę nad swoimi danymi w sieci
 
Nowe uregulowania dla korzystania z danych dla celów gospodarczych, użytkownicy muszą się zgodzić na przetwarzanie danych
Wzmocnienie bezpieczeństwa w sieci
 
Punkty kontaktowe dla ofiar przemocy w sieci
 
Wzmocnienie kompetencji policji i innych władz w walce z cyberprzestępczością
 
 
Każdy ma prawo wiedzieć i decydować, co się dzieje z jego danymi i jak są przetwarzane
Dane powinny być szeroko dostępne, ale każdy użytkownik musi się na to zgodzić i móc je kontrolować
 
Ochrona infrastruktury cyfrowej jest priorytetowym zadaniem państwa
 
Konieczna współpraca z przedsiębiorstwami w rozwoju technologii
 
Silniejsza rola Federalnego Urzędu ds. bezpieczeństwa w obszarze technologii informacyjnych
 
 
Dane zebrane poprzez środki publiczne muszą być publicznie dostępne. Przedsiębiorstwa, które łamią prawo ochrony danych muszą być karane
 
Internet w szkołach Wyposażenie szkół i uczelni w odpowiedni sprzęt
 
Stworzenie nowoczesnej chmury edukacyjnej
 
Podłączenie wszystkich szkół do szybkiego Internetu
Federacja i landy muszą wspólnie dbać o dostęp do odpowiedniego wyposażenia szkół oraz nowoczesną ofertę edukacyjną Wsparcie cyfrowej edukacji Edukacja cyfrowa częścią programów nauczania
 
 
Umowa pomiędzy federacją a landami o rozbudowie infrastruktury cyfrowej w obszarze edukacji
 
Infrastruktura IT w szkołach i na uczelniach musi być rozbudowana, a więc zawierać szerokopasmowy Internet, wi-fi oraz odpowiedni sprzęt i oprogramowanie
 
 
Rozwiązania instytucjonalne Powołanie sekretarza stanu ds. cyfryzacji w Urzędzie Kanclerskim.
Stworzenie komisji międzyresortowej ds. cyfryzacji, która umożliwi koordynację działań w tym zakresie.
Powołanie Narodowej Rady ds. cyfryzacji, w której zasiądą przedstawiciele polityki oraz eksperci z Niemiec i z zagranicy
  Kabinett eigenständig vertreten sein Utworzenie ministerstwa ds. cyfryzacji    
Cyfryzacja w administracji Stworzenie elektronicznego portalu dla obywateli, w którym będą dostępne wszystkie usługi – nie będzie konieczności wypełniania kolejnych papierowych formularzy
 
Szybka cyfryzacja, aby obywatele mogli załatwiać wiele rzeczy online Zwiększenie dostępu do e-administracji Umożliwienie załatwiania wszystkich spraw urzędowych w jednym miejscu i online, bez potrzeby dostarczania poszczególnym instytucjom tych samych danych
 
Rozwój dostępu do danych online w systemie zdrowia z zachowaniem ochrony danych
Rozbudowa e-administracji.
Zapewnienie zakodowanej komunikacji online z administracją
 
Wi-FI w miejscach publicznych   We wszystkich instytucjach publicznych bezpłatne wi-fi
 
Powszechne, darmowe wi-fi Wi-fi szerzej dostępne w miejscach publicznych, urzędach i środkach komunikacji Stworzenie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu  
Inne         Komputer i Internet są egzystencjalnym minimum, które musi być dostępne dla każdego Internet jako narzędzie komunikacji, informacji i wolnej wymiany opinii nie może być ograniczany karami i cenzurą

Źródło: Programy wyborcze partii.
Współpraca: Aleksandra Kozioł
Zapisz się do newslettera
Newsletter