Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

CSO Sustainability Index: O kondycji NGO w Polsce i perspektywach rozwoju sektora


Ukazała się właśnie przygotowana przez ISP najnowsza edycja Indeksu Poziomu Rozwoju i Stabilności Organizacji Obywatelskich (CSO Sustainability Index) w Polsce poświęcona sytuacji w roku 2012.


Raport stanowi element szerszego badania realizowanego przez amerykańską Agencję na rzecz Międzynarodowego Rozwoju (US AID) od 16 lat w 29 krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Eurazji.

Indeks śledzi przeobrażenia w sektorze pozarządowym w dwudziestu dziewięciu krajach przez okres ostatnich piętnastu lat. Bada szeroko ogólne uwarunkowania funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, skupiając się na otoczeniu prawnym działalności organizacji pozarządowych, ich zdolnościach organizacyjnych, kondycji finansowej, efektywności prowadzonego rzecznictwa, świadczonych usługach, infrastrukturze oraz wizerunku społecznym. Każdy z tych wymiarów jest w Indeksie oceniany na siedmiopunktowej skali, gdzie liczba 1 oznacza bardzo zaawansowany poziom rozwoju, a 7 słabą kondycję.

W poniedziałek, 8 lipca, w siedzibie ISP dyskutowaliśmy szerzej na temat jednego z wymiarów omawianych w ww. raporcie – o kondycji finansowej polskiego trzeciego sektora podczas seminarium „Kondycja Trzeciego Sektora w Polsce - 7 lat i 4 drogi do stabilności finansowej”.

Punktem wyjścia do tej refleksji była obserwacja o tym, że stoimy obecnie przed okresem ostatnich 7 lat dostępu do tak dużej puli środków z Unii Europejskiej. Warto ten czas wykorzystać na budowanie trwałych podstaw dla stabilności finansowej trzeciego sektora w naszym kraju.

W tym kontekście zebrani na seminarium eksperci ze środowiska pozarządowego, uniwersyteckiego oraz przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej zastanawiali się nad obecną kondycją finansową organizacji pozarządowych w Polsce, podejmując refleksję nad tym, jakie formy wsparcia będą najlepiej odpowiadały ich potrzebom w najbliższych latach oraz jakie kompetencje są do tego potrzebne ich pracownikom. Przygotowany przez ISP raport ze spotkania, zawierający skierowane do decydentów rekomendacje opublikujemy w najbliższym czasie na stronach ISP.Nasz krajowy raport można pobrać TUTAJ. Natomiast wyniki dla wszystkich badanych krajów regionu już wkrótce dostępne będą na stronie US AID.
Zapisz się do newslettera
Newsletter