Coraz mniej kandydatek w wyborach do Sejmu – analiza ISP
Podziel się
Równość płci

Coraz mniej kandydatek w wyborach do Sejmu – analiza ISP


Kandydatki zajmują nieco ponad 42% miejsc na listach wyborczych w zbliżających się wyborach parlamentarnych 2019 roku. Stanowi to spadek odsetka kobiet wśród ogółu kandydatek i kandydatów o 1,4 pkt procentowego w porównaniu z wyborami parlamentarnymi 2011 roku, kiedy to po raz pierwszy w wyborach do Sejmu obowiązywały 35% kwoty płci na listach.


Spośród ogólnopolskich komitetów wyborczych, najliczniej kobiety są reprezentowane na listach KW Sojusz Lewicy Demokratycznej (46,6%). Tuż za nim plasuje się KKW Koalicja Obywatelska (43%), Komitet Wyborczy PSL (41,4%), KW Konfederacja Wolność i Niepodległość (39,7%) oraz KW Prawo i Sprawiedliwość  (39%). 
 
Kandydatki zajmują niecałe 30% pierwszych pięciu miejsc na listach wyborczych wszystkich komitetów (29,6%), nieco mniej niż 28% miejsc 1-3, oraz niecałe 20% tzw. „jedynek”, które dają największe szanse na sukces wyborczy. Największym odsetkiem kandydatek w pierwszych trójkach list wyborczych mogą poszczycić się KKW Koalicja Obywatelska (41,5%) oraz KW Sojusz Lewicy Demokratycznej (40,7%).

Zdecydowanie mniej kandydatek na miejscach 1-3 odnaleźć można na listach Komitetu Wyborczego PSL (26%), a także KW Prawo i Sprawiedliwość  (22%). Spośród ogólnopolskich komitetów wyborczych, najmniej kandydatek na trzech pierwszych miejscach list uplasował KW Konfederacja Wolność i Niepodległość (12,2%). Podobne tendencje można zauważyć przy analizie „jedynek” na listach wyborczych, z tą różnicą, że na tych najlepszych miejscach kandydatki stanowią zdecydowaną mniejszość. Na listach KKW Koalicja Obywatelska oraz KW Sojusz Lewicy Demokratycznej kobiety zajęły 34,1% „jedynek”.

Zdecydowanie mniejszy odsetek kandydatek na pierwszych miejscach  odnaleźć można na listach KW Prawo i Sprawiedliwość  (19,5%) oraz Komitetu Wyborczego PSL (17,1%). KW Konfederacja Wolność i Niepodległość zarezerwowała zaledwie 4,9% „jedynek” dla swoich kandydatek. Warto dodać, że ogólny odsetek kobiet na „jedynkach” list wszystkich komitetów wyborczych spadł aż o 5 pkt procentowych w porównaniu z poprzednimi wyborami parlamentarnymi (24,7% w 2015 roku i 19,7% w 2019 roku).
 

W odniesieniu do obecności kobiet na listach wyborczych w poszczególnych województwach, najwyższy odsetek kandydatek obserwujemy w województwach śląskim (43,8%) i  łódzkim (43%), najniższy zaś w województwie podkarpackim (37,8%). Zdecydowanie najwięcej kobiet na „jedynkach” list wyborczych znajdujemy w województwie lubuskim – aż 40%. W trzech województwach – kujawsko-pomorskim, podlaskim oraz świętokrzyskim – nie ma ani jednej kobiety na pierwszych miejscach list wyborczych.

 
Znacząco mniej kobiet kandyduje w wyborach do Senatu, w których od 2011 roku obowiązuje system jednomandatowych okręgów wyborczych. Ogółem stanowią one 16,2% osób kandydujących do wyższej izby Parlamentu, co stanowi wzrost o 2,5 pkt procentowego w porównywaniu z wyborami parlamentarnymi 2015 roku.

Najwięcej kobiet kandyduje do Senatu z ramienia KW Sojusz Lewicy Demokratycznej (28,6%) oraz  KKW Koalicja Obywatelska (24,7 %). Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja w przypadku KW Prawo i Sprawiedliwość, gdzie kobiety stanowią zaledwie 14,1% ogółu osób kandydujących do Senatu, zaś wśród kandydujących z ramienia Komitetu Wyborczego PSL zaledwie 6,2% stanowią kobiety


INFOGRAFIKI: WYBORY PARLAMENTARNE 2019

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter