Rokowania zbiorowe i warunki pracy w sektorze usług outsourcingowych w Polsce
Podziel się
Polityka Społeczna

Rokowania zbiorowe i warunki pracy w sektorze usług outsourcingowych w Polsce


Już co piąta firma w Unii Europejskiej outsourcuje część swoich usług na zewnątrz. Nasi eksperci Dominik Owczarek i Jan Czarzasty opracowali raport o warunkach pracy i dialogu społecznym w outsourcingu w Polsce. Brak związków zawodowych, układów zbiorowych pracy, rozproszenie pracowników, wysoki udział umów terminowych, w tym cywilnoprawnych oraz niskie płace sprawiają, że warunki pracy są w tym sektorze wyraźnie gorsze niż średnio w Polsce. Raport z badań i policy paper został zaprezentowany w tym tygodniu w Barcelonie podczas konferencji podsumowującej dwuletni projekt. W projekcie brali udział eksperci z Autonomicznego Uniwersytetu w Barcelonie, Uniwersytetu w Amsterdamie, Uniwersytetu w Durham i Uniwersytetu w Teramo. Podczas konferencji głos zabierali także przedstawiciele partnerów społecznych. Polskę reprezentowała Katarzyna Duda z Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Zapisz się do newslettera
Newsletter