Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Biuletyn Kompas - Wadowice: pozytywny przykład udostępnienia informacji publicznej


Jak wiele razy pisaliśmy, jawność działania władz i dostęp do informacji publicznej jest jednym z warunków partycypacji publicznej. Zazwyczaj przytaczaliśmy przykłady, w których władze lokalne uniemożliwiały bądź utrudniały dostęp do informacji publicznej. Tym razem możemy zaprezentować przykład pozytywny.

Starostwo w Wadowicach opublikowało na stronach Biuletynu Informacji Publicznej wykaz wszystkich umów cywilno-prawnych zawartych przez Powiat Wadowicki od początku 2013 r. Jak można przeczytać na stronie internetowej powiatu dzięki tej decyzji, każdy może sprawdzić sposób wydatkowania środków publicznych przez Powiat Wadowicki. Publikacja tego typu rejestru świadczy o jawności działań Urzędu.

Wykaz umów ma formę tabelaryczną zapisaną w pliku pdf – na szczęście w taki sposób, że zawartość pliku można przeszukiwać. Często bowiem bywa, że informacje zawarte w Biuletynach Informacji Publicznej zapisywane są w postaci zeskanowanych dokumentów, których treści nie można ani przeszukiwać według zadanych haseł, ani skopiować w celu dalszego wykorzystania. Tabela zawiera m.in. informacje o dacie zawarcia umowy, okresie jej obowiązywania i co najważniejsze – o podmiocie, z którym zawarto umowę (zarówno osoby prawne, jak i fizyczne), przedmiocie umowy i jej wartości. Rejestr jest na bieżąco aktualizowany (ostatnia wersja z początku września 2013 r.).

Dzięki lekturze wykazu mieszkańcy powiatu, jak i inni zainteresowani, mogą się dowiedzieć kto i za ile przeprowadził szkolenie, wybudował chodnik, dostarczył sprzęt komputerowy, wynajął lokal, utrzymuje przeprawę promową, dostarcza dokumenty itp. Jedyne zastrzeżenie można mieć do umiejscowienia tego wykazu w BIP-ie starostwa. Jeśli nie zna się bezpośredniego linku do tego dokumentu, to trudno go znaleźć – umieszczony jest w Menu Przedmiotowe/Rejestry/Gdzie i jak załatwić sprawy.

Pozostaje mieć nadzieję, że to pozytywne podejście do jawności prezentowane przez władze powiatu wadowickiego znajdzie naśladowców wśród innych przedstawicieli władz samorządowych. A że nie jest to wciąż podejście oczywiste i naturalne, może świadczyć chociażby sprawa jednego z warszawskich radnych, który musiał procesować się kilka lat z Prezydentem m.st. Warszawy, aby uzyskać informacje o podmiotach, z którymi miasto podpisało kilka umów cywilno-prawnych.


Autor: Adam Sawicki

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, Starostwo Powiatowe w Wadowicach
Tekst przygotowano w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapisz się do newslettera
Newsletter