Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Biuletyn Kompas - Trwają prace na ulepszeniem Biuletynów Informacji Publicznej


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem biuletynu Kompas na temat prac nad ulepszeniem Biuletynów Informacji Publicznej.


Biuletyny Informacji Publicznej (BIP) – główne źródło informacji o działaniach organów administracyjnych, w tym organów samorządowych – wciąż nie są tworzone zgodnie z ujednoliconymi dla wszystkich jednostek zasadami; na razie każdy organ władzy publicznej zobowiązany do prowadzenia BIP samodzielnie decyduje o jego kształcie. W efekcie niemal każdy BIP wygląda nieco inaczej niż pozostałe, co utrudnia użytkownikom wyszukiwanie interesujących ich treści. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło więc działania, które zmierzają do ujednolicenia biuletynów. Jednolite wzory stron BIP dla wszystkich jednostek administracyjnych określonej kategorii wprowadzi Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej – nieodpłatna aplikacja służąca budowaniu i aktualizowaniu stron BIP, nad którą toczą się właśnie prace w MSWiA.

W ramach akcji „Przejrzysta strona BIP” (o której pisaliśmy w naszym biuletynie w październiku zeszłego roku) zorganizowany został konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego na najlepszą witrynę spełniającą wymogi określone przez MSWiA. Przypomnijmy, że akcja „Przejrzysta strona BIP”, prowadzona przez Departament Administracji Publicznej MSWiA we współpracy z partnerem projektu, firmą Sputnik Software Sp. z o.o., to przedsięwzięcie adresowane do jednostek samorządu terytorialnego, które chciałyby usprawnić komunikację z obywatelami i zwiększyć dzięki temu efektywność swoich działań. W ramach akcji m. in. opracowano publikację określającą minimalne standardy „przejrzystej strony BIP”, zawierającą instrukcje dla jednostek samorządowych dotyczące sposobu udostępniania informacji publicznych w internetowych biuletynach (wymogi wskazane w tym dokumencie też opisywaliśmy już w Biuletynie Kompas). Przeprowadzono również badania ankietowe dotyczące oceny BIP; ankiety rozesłano do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Analiza ich wyników dowodzi, że większość biuletynów potrzebuje ulepszenia; z badań wynika również, że modyfikacji wymagają przepisy prawa regulujące obowiązki związane z udostępnianiem informacji publicznych w BIP (publikację zawierającą prezentację wyników ankiet można pobrać na stronie www.administracja.mswia.gov.pl). Podjęto również działania mające na celu promocję „dobrych praktyk” odnoszących się do BIP: elementem akcji „Przejrzysta strona BIP” jest konkurs przeznaczony dla jednostek samorządowych, w którego efekcie zostaną wyłonione trzy najlepsze witryny, spełniające standardy określone przez ministerstwo. Powstanie też ranking 10 najlepszych BIP w Polsce, a prowadzące je samorządy otrzymają odznaczenia. Wyniki konkursu (do którego JST przystępowały do końca lutego) zostaną ogłoszone w marcu.  

Ujednolicone i przystępne strony BIP nie rozwiążą jednak wszystkich problemów związanych z dostępem do informacji publicznej w Internecie. Podstawowe znaczenie – obok „przyjaznej dla użytkownika” formy, w jakiej są one prezentowane – ma sama treść informacji zamieszczanych na samorządowych stronach internetowych (nie tylko w BIP, ale również na „zwykłych” stronach urzędów). W tym kontekście pojawia się problem „cenzurowania” informacji publikowanych przez JST. Na prowadzonych przez samorządy stronach internetowych nie pojawiają się często wiadomości dla nich niewygodne, ale istotne dla mieszkańców (np. dotyczące postawienia zarzutów korupcyjnych przedstawicielom organów samorządowych). W konsekwencji strona, która ma być źródłem rzetelnych informacji na temat tego, co się dzieje w jednostce, staje się praktyce „tubą propagandową” lokalnych władz. W związku z takimi sytuacjami, pojawiają się więc (kierowane do MSWiA) propozycje, by – zajmując się ujednolicaniem stron BIP – przygotowało również jakieś środki zaradcze dotyczące problemu selekcjonowania przez władze samorządowe treści zamieszczanych w Internecie. Można jednak spodziewać się, że uregulowanie tej drażliwej kwestii – jakiejkolwiek nie przyjęłoby postaci – wzbudzi wiele kontrowersji.

Autor: Anna Krajewska

Źródła: samorzad.lex.pl, www.samorzad.pap.pl, www.mswia.gov.pl


Tekst przygotowano w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

 
Zapraszamy na stronę www.isp.org.pl/kompas


Zapisz się do newslettera
Newsletter