Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Biuletyn Kompas - Szczecinianie Decydują


Informacja to podstawa partycypacji publicznej. A pełna partycypacja nie może zrealizować się bez bezpośredniego kontaktu obywatela z władzą. Warto powtarzać to za każdym razem, bo okazuje się, że nawet w całkiem prostych sprawach, te proste prawdy nie dla wszystkich są oczywiste.

Członkowie stowarzyszenia „Szczecinianie Decydują” zapragnęli uzyskać służbowe numery urzędników miasta, w tym numer telefonu do prezydenta Szczecina. Wystąpili z odpowiednim wnioskiem odwołując się do przepisów Konstytucji oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. Niestety spotkali się z najpierw z bezczynnością urzędu miasta, który odłożył wniosek stowarzyszenia do szuflady, a potem (po skargach na bezczynność), z odmową udostępnienia informacji. Urząd powołał się na art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, twierdząc, że numer telefonów służbowych (w tym prezydenta) nie stanowi informacji publicznej.

Nie uzyskując odpowiedzi stowarzyszenie zwróciło się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten bez kontrowersji stwierdził, że „[…] informacja o numerach telefonów służbowych oraz adresach poczty elektronicznej wraz z przypisaniem ich do poszczególnych komórek organizacyjnych oraz do stanowisk, stanowi informację publiczną” (powołując się przy tym na odpowiednie orzecznictwo). Mamy więc prawo dostępu do pełnych danych teleadresowych wszystkich urzędników i funkcjonariuszy samorządowych (oczywiście tych, które mają charakter służbowy).

Władza powinna to zrozumieć, nie tylko dlatego, że takie są po prostu wymogi prawne, ale też chcąc być bardziej otwarta na obywatela. Szkoda jedynie, że stowarzyszeniu „Szczecinianie Decydują” dotarcie do tej podstawowej informacji i przekonanie urzędników do swojego stanowiska zajęło kilka miesięcy (pierwsza skarga została złożona w kwietniu br., a wyrok sądu zapadł w sierpniu) i wymagało drogi sądowej.


Autor: Grzegorz Makowski

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, materiały własne


Tekst przygotowano w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapisz się do newslettera
Newsletter