Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Biuletyn Kompas - Ruszył nabór projektów do budżetu partycypacyjnego w Warszawie


Budżety obywatelskie – rozwiązanie umożliwiające mieszkańcom współdecydowanie o wydatkach jednostek samorządu terytorialnego – stają się coraz bardziej popularne. Na łamach naszego biuletynu systematycznie informujemy o kolejnych miastach, które wprowadzają u siebie budżet partycypacyjny. We wrześniu ubiegłego roku informowaliśmy, że do grupy takich miast dołączyła Warszawa (zob. Budżet partycypacyjny w Warszawie). Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego w stolicy to element szerzej zakrojonego projektu „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0”, w efekcie którego Warszawa „ma być miastem bezpiecznym i uporządkowanym, ma być miastem dialogu, komunikacji i zaufania, ma być miastem odpowiadającym na rzeczywiste potrzeby mieszkańców.” Inne problemy poruszane w ramach tego przedsięwzięcia to m. in. polityka rodzinna, budowa społeczeństwa obywatelskiego, rewitalizacja miasta oraz strategia rozwoju Warszawy.
 

Warszawscy radni poparli pomysł wprowadzenia w stolicy budżetu obywatelskiego 16. stycznia b.r.; 20 stycznia ruszył nabór projektów, które – zgodnie z wolą warszawiaków – miałyby zostać zrealizowane w ramach budżetu. Warszawski budżet partycypacyjny to de facto 18 budżetów wyodrębnionych w poszczególnych dzielnicach miasta. Z budżetu każdej z nich wydzielono kwotę od 0,5 do ponad 1%. W sumie do podziału zgodnie z projektami zgłoszonymi przez mieszkańców przeznaczono ponad 25 milionów złotych. Jak będzie wyglądała procedura wyłaniania projektów do realizacji?
 

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje na formularzu, dostępnym na stronie internetowej poświęconej stołecznemu budżetowi obywatelskiemu, stronach poszczególnych urzędów dzielnic oraz w dzielnicowych Wydziałach Obsługi Mieszkańców. W formularzu należy opisać swój pomysł oraz podać szacunkowe koszty jego realizacji. Do propozycji trzeba dołączyć podpisy co najmniej 15 osób popierających dany projekt. Pomysły zagospodarowania środków w ramach budżetu partycypacyjnego mają obejmować projekty mieszczące się w zadaniach dzielnic. Można także zgłaszać propozycje dotyczące terenów ogólnodostępnych i będących we władaniu miasta stołecznego Warszawy, możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Dodatkowo – pod warunkiem, że dana dzielnica dopuści taką możliwość – akceptowane są również propozycje projektów przedsięwzięć dotyczących terenów nie będących we władaniu miasta; w takim przypadku do formularza zgłoszeniowego trzeba dołączyć zgodę właściciela terenu. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły do 9 lutego b.r. Co interesujące, prawo do zgłaszania projektów mają również dzieci; w takiej sytuacji wymaga jest zgoda opiekuna prawnego.
 

Po sprawdzeniu pod względem formalnym, lista projektów zostanie w pierwszej połowie maja przekazana Zespołowi ds. budżetu partycypacyjnego do weryfikacji. Na przełom maja i czerwca zaplanowano publiczne dyskusje nad zgłoszonymi propozycjami. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z każdym z projektów i podjąć decyzję, który ich zdaniem jest najbardziej potrzebny. Od 20. do 30. czerwca b.r. warszawiacy będą mogli głosować na wybrane przez siebie projekty; głosowanie będzie odbywać się drogą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie w jednej wybranej przez siebie dzielnicy. Uczestników głosowania nie obejmuje żaden limit wieku, co oznacza, że prawo głosu będą także miały mieszkające w stolicy dzieci. Warto podkreślić, że to ciekawe rozwiązanie może pełnić dwojaką funkcję: z jednej strony, pozwoli uwzględnić w polityce miejskiej specyficzne potrzeby i oczekiwania niepełnoletnich mieszkańców, z drugiej zaś odegra rolę edukacyjną, włączanie się w procesy decydowania o publicznych przedsięwzięciach może bowiem utrwalić nawyk aktywności publicznej.
 

Wyłonione w efekcie głosowania projekty zostaną zrealizowane w 2015 roku.


Autor: Anna Krajewska

Źródła: www.twojbudzet.um.warszawa.pl, www.gazeta.pl, http://warszawa.naszemiasto.pl

Tekst przygotowano w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zapisz się do newslettera
Newsletter