Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w UE - perspektywa samorządowa – ankieta ISP


Zapraszamy przedstawicieli władz samorządowych do wypełnienia naszej ankiety „Bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w UE - perspektywa samorządowa”.

Badanie ankietowe jest częścią projektu pt. "Samorządy lokalne a Unia Europejska – w przeddzień 10-lecia akcesji” realizowanego przezZwiązek Miast Polskich, Instytut Spraw Publicznych, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP. Jego głównym celem jest stworzenie warunków do dyskusji na temat postrzegania członkostwa Polski w UE z perspektywy samorządowej. Ogólnopolski zasięg badania pozwoli poznać opinie przedstawicieli władz lokalnych o wpływie członkostwa w UE na rozwój ich samorządu, zidentyfikować korzyści i koszty, które samorząd zyskał lub musiał ponieść w związku z członkostwem Polski w UE. 

Proszę kliknąć, żeby przejść do ankiety      

Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów projektu badawczego. Czas poświęcony na wypełnienie niniejszej ankiety nie powinien przekroczyć 15-20 minut.

Na podstawie wyników ankiety opublikowany zostanie raport poświęcony perspektywie samorządowej członkostwa Polski w UE. Raport dostępny będzie na stronie: http://www.polityka-zagraniczna-samorzad.infood 14 listopada 2013 r.

Niniejszy projekt jest kolejnym realizowanym wspólnie przez Związek Miast Polskich i Instytut Spraw Publicznych. W 2012 r. we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP zrealizowaliśmy projekt„Rola samorządów w polityce zagranicznej RP”, którego głównym celem był rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej samorządowego wymiaru. W ramach projektu eksperci ISP przeprowadzili badanie ankietowe i jakościowe wśród polskich samorządów, a ich wyniki opublikowali w raporcie pt. „Polskie samorządy i ich rola w polityce zagranicznej”.Wnioski z badań zaprezentowane zostały na ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się w Warszawie, 5 grudnia 2012 r. Pozytywny oddźwięk, z jakim spotkał się projekt, zachęcił nas do kontynuowania działań związanych z tematyką samorządową. Wierzymy, że projekt "Samorządy lokalne a Unia Europejska – w przeddzień 10-lecia akcesji” spotka się z równie pozytywnym odbiorem.
 
Realizacja projektu jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Zapisz się do newslettera
Newsletter