Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Barometr Polska-Niemcy 2013: Wzrost akceptacji Niemców przez Polaków w różnych rolach społecznych


Polacy nie mieliby nic przeciwko niemieckiemu sąsiadowi, zięciowi ani radnemu w ich mieście. Ale na skali sympatii Niemców wyprzedzają Francuzi czy Brytyjczycy, wynika z najnowszego badania opinii publicznej z serii „Barometr Polska-Niemcy” Instytutu Spraw Publicznych (ISP) i Fundacji Konrada Adenauera (KAS).

„Prawie połowa (47%) Polaków odczuwa sympatię do Niemców. Poziom sympatii trzykrotnie przewyższa poziom antypatii”, opisuje wyniki dr Agnieszka Łada, kierownik Programu Europejskiego Instytutu Spraw Publicznych, autorka badań. „Jednak Niemcy pozostają w tyle za Słowakami (59%), Holendrami (58%), Czechami, Francuzami, Brytyjczykami i Amerykanami (po 57%).
Tegoroczne wydanie badań z cyklu Barometr Polska-Niemcy pokazuje, że bardzo wysoki jest poziom akceptacji Niemców przez Polaków we wszystkich rolach społecznych.Największą akceptacją Niemcy cieszą się w roli: mieszkańca (84%), współpracownika (84%), sąsiada (83%), podwładnego (82%), polskiego obywatela (80%), ale duży poziom akceptacji uzyskują również role wymagające ściślejszego kontaktu osobistego lub zaufania: przyjaciel (80%), zięć lub synowa (78%), szef (76%) czy radny (72%). „Wzrost poziomu akceptacji od 2008 roku jest bardzo duży”, komentuje Agnieszka Łada, „A właśnie zmiany w postrzeganiu interesowały nas w tym badaniu, prowadzonym po dziesięciu latach wspólnego członkostwa obu krajów w UE. Trzeba bowiem pamiętać, że integracja, to nie tylko ujednolicanie prawa czy brak barier w handlu, ale też zbliżanie się społeczeństw. Nasze badanie pokazuje, że Polacy przekonali się do Niemców”.
Badania ISP i KAS wykazują, że Niemcy – w opinii Polaków – są bezsprzecznie najważniejszym polskim partnerem. Konieczność współpracy z Niemcami jest wskazywana przez blisko połowę (48%) badanych. Pod tym względem Niemcy zdecydowanie wyprzedzają inne państwa: Stany Zjednoczone (28%), Wielką Brytanię (22%) czy Rosję (21%).
 „Ponad to większość (60%) Polaków uważa, że w relacjach z Niemcami Polska powinna nastawiać się na współpracę i zawieranie kompromisów”, przywołuje wyniki ISP Agnieszka Łada. „To także istotny sygnał dla przyszłości wspólnych relacji w kolejnych latach wspólnego członkostwa w UE.”
Instytut Spraw Publicznych jeszcze przed akcesją Polski do Unii Europejskiej podjął się zbadania, jak wówczas postrzegano Polaków w Europie i jak Polacy odnosili się do społeczeństw, z którymi niebawem mieli tworzyć jedną Wspólnotę . Miało to na celu określenie wyzwań, jakie integracja europejska niesie w – czasami mniej podkreślanym – ludzkim wymiarze, który tak często może być pomijany w natłoku negocjacji o harmonizowaniu prawa czy o wskaźnikach ekonomicznych. Badania przeprowadzone w Austrii, we Francji, w Hiszpanii, Niemczech i Wielkiej Brytanii ujawniły rozległą niewiedzę mieszkańców państw zachodnich na temat Polski, obawy związane z rozszerzaniem Unii Europejskiej na Wschód i dystans do polskiego społeczeństwa. Z kolei odpowiedzi udzielone na identyczne pytania na temat tych państw i ich narodów postawione w Polsce wykazały, że Polacy czuli się wówczas zdecydowanie bliżsi tym społeczeństwom niż odwrotnie, ale jednocześnie dostrzegali duże różnice w potencjale rozwoju.

Badania postrzegania się Polaków i Niemców prowadzone są od tego czasu w ISP regularnie.
 
Czytaj więcej

Agnieszka Łada, „Barometr Polska-Niemcy 2013: Wizerunek Niemiec i Niemców w polskim społeczeństwie po dziesięciu latach wspólnego członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa 2013 
 
Badanie zostało zrealizowane od 5 do 8 września 2013 roku w terenie na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych przez GfK Polonia na reprezentatywnej grupie 1 tysiąca Polaków powyżej piętnastego roku życia.
 
Publikacja powstała w ramach serii badań  „Barometr Polska-Niemcy“ regularnie  prowadzonych wspólnie przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce.
Zapisz się do newslettera
Newsletter