Apel o równe traktowanie osób uciekających przed wojną w Ukrainie
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Apel o równe traktowanie osób uciekających przed wojną w Ukrainie


Od najazdu Rosji na Ukrainę przybywają do Polski osoby uciekające przed atakami rosyjskich wojsk. Wśród nich są zarówno obywatele i obywatelki Ukrainy, jak również osoby pochodzące z innych państw, które w Ukrainie znalazły swój dom. Pamiętajmy, że wszyscy oni uciekają przed tym samym wrogiem i są w takiej samej sytuacji. Wszyscy oni muszą zostać wpuszczeni do Polski i traktowani na takich samych zasadach. Stąd, zarówno działania na samej granicy, jak i planowane przez polski rząd przepisy, muszą objąć w takim samym stopniu pomocą i ochroną wszystkich uciekających.


Takie same apele płyną do nas od organizacji ukraińskich. 2 marca 9 organizacji broniących praw człowieka i pracujących w Ukrainie wezwało do równego traktowania wszystkich uciekających z Ukrainy, niezależnie od ich narodowości. Ten sam głos płynie od organizacji ukraińskich pracujących w Polsce – Fundacji Nasz Wybór oraz Związku Ukraińców w Polsce.

W tej dramatycznej  sytuacji wojny za naszymi granicami, nie możemy dać się podzielić. I sami jako państwo i społeczeństwo nie możemy dzielić innych. Dlatego, wspierając głos naszych kolegów i koleżanek Ukraińców i Ukrainek, apelujemy do polskiego rządu o zapewnienie procedur, które przeciwdziałać będą dyskryminacji na granicach i segregacji  ludzi z uwagi na ich kolor skóry, narodowość czy religię. Apelujemy o wprowadzenie regulacji prawnych, które zaoferują taką samą pomoc dla wszystkich uchodźców i uchodźczyń z terenu Ukrainy.

 

Grupa Granica

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie Nomada

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Fundacja Ośrodka KARTA

Fundacja Otwarty Plan

Fundacja Autonomia

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana

Fundacja Res Publica

Fundacja dla Polski

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

Fundacja im. Stefana Batorego

Wolne Sądy

Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Kampania Przeciw Homofobii

Komitet Obrony Demokracji

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (WKRW)

Grupa Ponton

Fundacja Wolni Obywatele RP

Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka

Stowarzyszenie Lepszy Świat

Fundacja Kultura Liberalna

Fundacja Feminoteka

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Stowarzyszenie Czasu Kultury

Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia

Fundacja Pole Dialogu

Fundacja BEZLIK

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Stowarzyszenie Egala

Studencki Komitet Antyfaszystowski

Fundacja na rzecz Praw Ucznia

Poznańska Garażówka

Pogotowie “Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP

Instytut Spraw Publicznych

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Krytyka Polityczna (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego)

Stowarzyszenie Kobiety Filmu

Stowarzyszenie Jeden Świat z Poznania

Fundacja Droga Kobiet

Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Akcja Demokracja

Badacze i Badaczki na Granicy

Centrum Badań Migracyjnych UAM

Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI

Kuchnia Konfliktu

Fundacja Stocznia

Instytut Bezpieczeństwa Społecznego

Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”

Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

Amnesty International Polska

Stowarzyszenie Państwomiasto

Fundacja Projekt: Polska

Fundacja Panoptykon

Komisja OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Warszawskim

Fundacja Centrum Badań Migracyjnych

Fundacja Malta

Edukacja w Działaniu

New Visions

Pracownia Antyrasistowska

BlackisPolish

Stowarzyszenie Grupa Artystyczna TERAZ POLIŻ

Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami

Koło Gospodyń Wiejskich w Trygorcie

Fundacja Miejski Nurt

Stowarzyszenie „Kuźnia Inicjatyw Niebanalnych” w Mielnie Pyrzyckim

Koło Gospodyń Wiejskich ” Hrabina” w Mielnie Pyrzyckim

Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Wolińskiej

Koło Gospodyń Wiejskich w Dargobądzu

Wolin 2024

Stowarzyszenie Rodzin Wieloetnicznych Family Voices

Stowarzyszenie BoMiasto

OSP WOLIN

Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet

Fundacja Edukacja- Równość-Aktywność-Dialog-Era Dialogu w Koszalinie

Fairtrade Polska

Towarzystwo Dolina Raduni

Stowarzyszenie Młode Dęby

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Fundacja Kalejdoskop Kultur

Fundacja EkoRozwoju

Polska Akcja Humanitarna

Fundacja HerStory

Wielkopolski Kongres Kobiet

Koalicja Otwarty Kraków
Zapisz się do newslettera
Newsletter