Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Apel o lepsze relacjonowanie wydarzeń światowych w mediach publicznych


Szefowie organizacji pozarządowych wystosowali list otwarty do prezesów Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w sprawie relacjonowania wydarzeń w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu.
 

- Wydarzenia ostatnich tygodni w Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie unaoczniły naszemu społeczeństwu jak ważna jest wiedza o tym co dzieje się poza granicami Polski. Wyraźnie widzimy jaki mają wpływ na nasze życie codzienne, chociażby po rosnących cenach ropy naftowej i paliw - czytamy w liście. - Apelujemy zatem do Panów Prezesów o nadanie wysokiej rangi i wzmocnienie redakcji zagranicznych w waszych instytucjach. Jako pierwszy krok proponujemy ustanowienie placówki korespondenckiej w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu.

Poniżej publikujemy treść listu:

Pan Jarosław Hasiński
Prezes Zarządu Polskiego Radia SA
 
Pan Bogusław  Piwowar
p. o. prezes Telewizji Polskiej SA
 
Szanowni Panowie,

Wydarzenia ostatnich tygodni w Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie unaoczniły naszemu społeczeństwu jak ważna jest wiedza o tym co dzieje się poza granicami Polski. Wyraźnie widzimy jaki mają wpływ na nasze życie codzienne, chociażby po rosnących cenach ropy naftowej i paliw.

Poszczególne społeczeństwa i ich gospodarki są współzależne w globalnym systemie ekonomicznym. Jeśli Polacy pozbawieni są pogłębionej wiedzy o świecie, nie wiedzą  jak wydarzenia zagraniczne mogą wpłynąć na ich życie.

Polska jest ważnym członkiem Unii Europejskiej, a tym samym współtwórcą polityki zagranicznej całej Unii. Również z tego powodu nasi obywatele mają prawo być informowani o wydarzeniach światowych. Inaczej nasza wspólna polityka zagraniczna będzie powstawała w próżni.

Z racji swojej misji, media publiczne takie jak Telewizja Polska i Polskie Radio, są zobowiązane dostarczać wiedzę o wydarzeniach światowych.

Apelujemy zatem do Panów Prezesów o nadanie wysokiej rangi i wzmocnienie redakcji zagranicznych w waszych instytucjach. Jako pierwszy krok proponujemy ustanowienie placówki korespondenckiej w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu.

Liczymy na podjęcie odpowiednich kroków.

Podpisali:
 
Krzysztof Bobiński, prezes Fundacji Unia & Polska
Grzegorz Cydejko, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Jacek Kucharczyk, prezes zarządu Instytutu Spraw Publicznych
Bartłomiej Nowak, dyrektor wykonawczy, Centrum Stosunków Międzynarodowych
Jan Piekło, dyrektor Fundacji Pauci,
Zbigniew Pisarski, prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego
Aleksander Smolar, prezes Fundacji Batorego,
Paweł Szałamacha, prezes zarządu Instytutu Sobieskiego
Paweł Świeboda. prezes demosEUROPA
Marcin Zaborowski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
 
Do wiadomości:
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP, Minister Spraw Zagranicznych RP, Minister Skarbu RP, Minister Kultury RP.
 
Apel powstał z inicjatywy Oddziału Warszawskiego SDP


Zapisz się do newslettera
Newsletter