Apel kilkudziesięciu organizacji pozarządowych do Prezydenta Andrzeja Dudy o wysłuchanie publiczne w sprawie ustaw sądowych
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Apel kilkudziesięciu organizacji pozarządowych do Prezydenta Andrzeja Dudy o wysłuchanie publiczne w sprawie ustaw sądowych


 ISP wraz z 26 organizacjami wystosował apel do Prezydenta Andrzeja Dudy  o Wysłuchanie Publiczne w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa:


Warszawa, 18 grudnia 2017 r.
 
 
Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 
 
Szanowny Panie Prezydencie,
 
W nawiązaniu do apelu licznych organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich oraz z szacunku do setek tysięcy Obywatelek i Obywateli w całej Polsce, od miesięcy wyrażających swoją troskę o fundamenty ustroju Rzeczypospolitej i zachowanie trójpodziału władzy, zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o niezwłoczne zorganizowanie, pod Pana auspicjami i z Pana udziałem, w Pałacu Prezydenckimi, Wysłuchania Publicznego w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Deklarujemy nasze wsparcie przy jego organizacji w oparciu o zasady opisane w regulaminie na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl.
 
W swoim wystąpieniu z dnia 24 lipca 2017 roku powiedział Pan: „Te ustawy muszą zostać naprawione tak, aby były do przyjęcia dla wszystkich, także dla tych, którzy nie będą z nich zachwyceni. Nie ma takich ustaw, z których wszyscy będą zachwyceni. Ale ustawy nie mogą wzbudzać aż takich kontrowersji”. Zwracamy uwagę w tym kontekście, że Biuro Legislacyjne Sejmu i Senatu oraz sami politycy rządzącej większości wskazywali na niekonstytucyjność przepisów ustaw w wersji przyjętej przez Parlament, które otrzymał Pan do podpisu.
 
Jesteśmy przekonani, że chcąc budować zaufanie społeczeństwa do instytucji państwa, w tym do Urzędu Prezydenta, konieczne jest oddanie głosu i wysłuchanie Obywateli, którym tak jak Panu zależy na dobru wspólnym jakim jest Rzeczpospolita, zgodnie z art. 1 Konstytucji RP.
 
Jeżeli uzna Pan formułę Wysłuchania Publicznego za niemożliwą do przeprowadzenia, to prosimy o wskazanie terminu kiedy, przed podjęciem decyzji w sprawie powyższych ustaw spotka się Pan z sygnatariuszami niniejszego listu.
 
Z nadzieją na wspólną dyskusję,
 
 
1.      Akcja Demokracja
2.      Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju
3.      Fundacja im. Bronisława Geremka
4.      Fundacja im. Stefana Batorego
5.      Fundacja Liberté!
6.      Greenpeace Polska
7.      Helsińska Fundacja Praw Człowieka
8.      Instytut Spraw Publicznych
9.      Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
10.    Klub Jagielloński
11.    Kluby Tygodnika Powszechnego
12.    Komitet Obrony Demokracji
13.    Łańcuch Światła Poznań
14.   Obywatele RP
15.   Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
16.    Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
17.    Projekt:Polska
18.   Sieć Obywatelska Watchdog Polska
19.   Stowarzyszenie Amnesty International
20.   Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy
21.   Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia
22.   Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA
23.   Stowarzyszenie Sędziów Themis
24.   Towarzystwo Prawnicze w Lublinie
25.   Warszawski Strajk Kobiet
26.   Wolne Sądy
27.   Zielony Instytut

/uploads/drive/oldfiles/A/B/PrzezydentAndrzejDuda-apeloWysuchaniePubliczne-18.12.2017.pdf
Zapisz się do newslettera
Newsletter