Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Analityk ISP o wolontariacie na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi


W Dniu Wolontariusza refleksję nad prawnymi rozwiązaniami umożliwiającymi wykorzystanie wolontariuszy przy działalności gospodarczej, głównie związanej ze świadczeniem usług użyteczności publicznej, podejmą członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Wprowadzenie do popołudniowej dyskusji wygłosi analityk ISP, Filip Pazderski, będący także autorem przygotowanej na zamówienie Kancelarii Senatu RP ekspertyzy „Rozwiązania legislacyjne w wybranych krajach europejskich w zakresie wolontariatu w obszarze prowadzonej działalności gospodarczej a możliwość zastosowania analogicznych rozwiązań w Polsce”. Jedna z jego rekomendacji, o których będzie mówił dzisiaj, sprowadza się do postulatu umożliwienia angażowania wolontariuszy przez przedsiębiorstwa społeczne poprzez dodanie odpowiedniego zapisu w powstającej ustawie o przedsiębiorstwie społecznym.
ISP będzie dalej przyglądał się postępom prac dotyczących potencjalnego rozszerzenia rozumienia wolontariatu w Polsce. Poinformujemy również o najważniejszych wnioskach z dzisiejszego spotkania Zespołu.
 

Więcej materiałów ISP o wolontariacie:
·         Wyniki badań nt. wpływu długoterminowego wolontariatu polsko-niemieckiego na wzajemne postrzeganie się ludzi z obu krajów - dostępne na stronie projektu „Wolontariat w Niemczech i w Polsce oraz jego wpływ na zmiany wzajemnego nastawienia Niemców i Polaków oraz ich podejścia do idei integracji europejskiej”
·         F. Pazderski (red.), Inspirator obywatelski 2.0, czyli pracowniczy wolontariat kompetencji z wykorzystaniem Internetu, 2012
·         F. Pazderski, P. Sobiesiak-Penszko, Wolontariat osób dojrzałych w Polsce, MPiPS, 2012
·         F. Pazderski, J. Urmański, G. Makowski, Wolontariat w kulturze. Ekspertyza poświęcona polskim oraz europejskim rozwiązaniom systemowym dotyczącym wykorzystania wolontariatu w instytucjach kultury, przygotowana przez ISP na zlecenie MCK oraz MKiDN, październik 2010
·         Łada, J. Kucharczyk, G. Makowski, F. Pazderski, Europejskie Partnerstwo dla Wolontariatu Koncepcja kampanii mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy i zwiększenie zainteresowania wolontariatem wśród kręgów opiniotwórczych w związku z polską Prezydencją w Radzie UE. Ekspertyza Instytutu Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, sierpień 2010
Zapisz się do newslettera
Newsletter