Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Agnieszka Łada przewodniczy posiedzeniu Rady Dyrektorów PASOS


W czeskiej Pradze rozpoczęło się posiedzenie Rady Dyrektorów Policy Association for an Open Society, sieci think tanków, do której należy jako członek założyciel ISP. Kierownik Programu Europejskiego ISP jako przewodnicząca Rady kieruje pracami spotkania.

Agnieszka Łada została wybrana przewodniczącą Rady w listopadzie, podczas Zgromadzenia Ogólnego oraz poprzedniego posiedzenia Rady Dyrektorów PASOS połaczonego z roczną konferencją PASOS, odbywającą się wówczas w Warszawie.

PASOS zrzesza obecnie 50 think tanków z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, Bałkanów Zachodnich i Azji Centralnej, które podejmują tematykę demokracji oraz  rządów prawa. ISP jest członkiem założycielem organizacji i od początku aktywnie działa na rzecz jej rozwoju.

Zapisz się do newslettera
Newsletter