180 organizacji wzywa premierów 6 krajów do wzmocnienia ochrony klimatu
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna

180 organizacji wzywa premierów 6 krajów do wzmocnienia ochrony klimatu


Zbliża się szczyt Rady Europejskiej na którym przywódcy państw UE będą mieli szansę ustalić nowy, wyższy cel redukcji emisji gazów cieplarnianych na rok 2030. Ponad 180 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw, organizacji młodzieżowych oraz lokalnych i regionalnych inicjatyw z Europy Środkowo-Wschodniej wzywa swoje rządy do zdecydowanych działań na rzecz ochrony klimatu. 


Instytut Spraw Publicznych jest jednym z sygnatariuszy listu przekazanego premierom Czech, Słowacji, Węgier, Polski, Rumunii i Bułgarii. 

Wzywamy w nim do sprawiedliwej i zielonej odbudowy gospodarczej, która: 

• Zagwarantuje, że działania Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony klimatu będą zgodne z celem 1,5°C porozumienia paryskiego, poprzez wsparcie zwiększenia celu klimatycznego UE do co najmniej 65% redukcji emisji w porównaniu z poziomem z 1990r.; 

• Uczyni Europejski Zielony Ład, budżet UE oraz strategie odbudowy i strategie klimatyczne państw członkowskich ambitnymi i wzajemnie spójnymi, zapewniając, że pieniądze i inwestycje unijnych podatników będą w największym możliwym stopniu stymulować działania proklimatyczne;

 • Wzmocni sprawiedliwość społeczną, w powiązaniu z przeciwdziałaniem kryzysowi klimatycznemu i towarzyszącym mu innym kryzysom ekologicznym, przed którymi aktualnie stoimy; 

• Opierać się będzie na głębokiej refleksji i przemyśleniu naszego obecnego modelu gospodarczego, w celu powiązania go z ochroną klimatu i wzmocnieniem sprawiedliwości społecznej, a nie na krótkofalowych, pojedynczych rozwiązaniach ad hoc; 

• Tworzyć będzie wysokiej jakości, stabilne i wartościowe miejsca pracy oraz wspierać innowacje służące obecnym i przyszłym pokoleniom oraz budujące solidne perspektywy dla zrównoważonej przyszłości; 

• Zawierać będzie wsparcie publiczne dla polityk i projektów łączących działania w dziedzinie klimatu z poprawą jakości powietrza, wody i gleb, oraz usługami publicznymi, takimi jak opieka zdrowotna i edukacja;

 • Wesprze działania na rzecz efektywności energetycznej i rozwijania odnawialnych źródeł energii, zrównoważonego transportu i mobilności oraz rolnictwa i żywności. 
 


Treść apelu w języku polskim

Treść apelu w języku angielskim

Załącznik - lista sygnatariuszy

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Przeskok do zgody

Seria podkastów poświęcona historii optymizmu, tj. aktywności Polek i Polaków, która doprowadziła do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Zapisz się do newslettera
Newsletter