Status:

Aktualnie realizowany

Podziel się

National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection


 

Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji.
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej.

NIEM PROJECT

2015-2021

NIEM - All in for integration: www.forintegration.eu

Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism - NIEM) jest sześcioletnim  projektem, którego celem jest przygotowanie kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu krajach Unii oraz próba sprostania współczesnym wyzwaniom jakie niesie za sobą integracja migrantów przymusowych.  Współcześnie sytuacje konfliktowe trwają coraz dłużej i średnio siedemnaście lat zajmuje zanim uchodźca uciekający przed wojną ma szanse powrotu do swojej ojczyzny. Z tego powodu integracja nowoprzybyłych osób objętych międzynarodową ochroną stanowi natychmiastowe i poważne wyzwanie dla europejskich społeczeństw.

Projekt NIEM opiera się mechanizmie ewaluacji polityk integracyjnych skierowanych do osób objętych ochroną międzynarodową powtarzanym co dwa lata, który ma na celu ukazanie luk w standardach integracyjnych, identyfikacji obiecujących praktyk i ewaluacji efektów zmian politycznych i legislacyjnych.

Projekt osadzony jest w kontekście zmian zachodzących obecnie w prawie dotyczącym udzielania ochrony międzynarodowej zarówno na poziomie państwowym jak i europejskim wywołanym tzw. kryzysem migracyjnym trawającym od 2015 roku.

Model NIEM: od wskaźników do zmian

Projekt NIEM rozwijać będzie miarodajne i rzetelne metody zbierania danych o integracji osób objętych ochroną międzynarodową. Będzie również dostarczać dowodów, które mogą pomoc w pracy nad nowymi politykami integracyjnymi zwiększającymi potencjał nowoprzybyłych uchodźców. Używając ponad 150 wskaźników NIEM zbuduje i rozwinie aktualne standardy Unii Europejskiej dotyczące integracji uchodźców. Wskaźniki te oferują unikatową kombinacje danych wejściowych, istniejących polityk i wskaźników wyjściowych, które pozwalają przewidywać i identyfikować najbardziej pilne przeszkody w integracji.


Model NIEM: od wyników badań do wpływu na politykę integracyjną

Projekt NIEM pełni również istotna rolę rzeczniczą poprzez angażowanie wszytskich aktorów istotnych w procesie integracji - rządy państw Unii, władze lokalne, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe jak również samych migrantów przymusowych. Poprzez zaangażoanie wszytskich stron odpowiedzialnych za integracjie projekt NIEM dostarczy platfomy do rzetelnej, merytorycznej i nieemocjonelnej dyskusji o przyszłości intergacji migrantów przymusowych w Europie. 

Przez to wczesne i nieustanne zaangażowanie w działania projektowe kluczowych aktorów odpowiedzialnych za integrację, wyniki raportów NIEM mogą realnie pomoc w kształtowaniu efektywnej polityki integracyjnej. Przedstawiane w raportach luki w politykach i przedstawianie potencjalnych możliwości integracyjnych są niezbędne w odpowiadadniu na zastrzeżeń tych europejskich obywateli, którzy nie są przeciwko samej obecności uchodźców, ale raczej są sceptyczni co do możliwości  ich  państw do integracji osób objętych międzynarodową ochroną.Fotorelacja, NIEM, kick-off meeting:

https://www.flickr.com/photos/ispthinktank/sets/72157677015580915/


 

Raport Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism Report 2017:

Asylum seekers and beneficiaries of international protection in Poland
Osoby ubiegające się o status uchodźcy i objęte ochroną międzynarodową w Polsce


Lider projektu

Instytut Spraw Publicznych
www.isp.org.pl

Partnerzy strategiczni

Biuro UNHCR w Polsce
Biuro Regionalne UNHCR  w Budapeszcie

www.unhcr-centraleurope.orgMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
www.mswia.gov.pl

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.plUniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
http://ipsir.uw.edu.pl/
Partnerzy projektu


MPG - Migration Policy Group (Belgium)
www.migpolgroup.com

CIDOB – Barcelona Centre for International Affairs (Spain)
www.cidob.orgCentro de Estudos Sociais, University of Coimbra (Portugal)
www.ces.uc.ptBulgarian Council on Refugees and Migrants (Bulgaria)
www.bcrm-bg.orgAssociation Multi Kulti Collective (Bulgaria)
www.multikulti.bgPeople in Need (Czech Republic)
www.clovekvtisni.cz


France Terre d'Asile (France)
www.france-terre-asile.org
Menedék – Hungarian Association for Migrants (Hungary)
www.menedek.huFondazione ISMU – Initiatives and Studies on Multi-ethnicity (Italy)
www.ismu.orgProvidus (Latvia)
www.providus.lvDiversity Development Group (Lithuania)
www.diversitygroup.ltMaastricht University (Netherlands)
www.maastrichtuniversity.nlThe Foundation for an Open Society (Romania)
www.fundatia.roThe Centre for Public Innovation (Romania)
www.inovarepublica.roPeace Institute (Slovenia)
www.mirovni-institut.siMalmö University (Sweden)
www.mah.se
Project „National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improvingintegration of beneficiaries of international protection” is co-financed by the Asylum, Migration and Integration Fund.

 

Podziel się
Subscribe newsletter
Newsletter