Status:

Aktualnie realizowany

Podziel się

MIPEX 2015


Instytut Spraw Publicznych jest partnerem międzynarodowego projektu: “Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates” (MIPEX 2015). Celem projektu prowadzonego przez Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) oraz Migration Policy Group (MPG) jest ocena krajowych polityk integracyjnych realizowanych m.in. przez państwa członkowskie UE i OECD oraz porównanie ich przy użyciu wskaźników mierzących ich adekwatność i skuteczność, jak również zdiagnozowanie wyzwań stojących w tym obszarze przed poszczególnymi państwami.

Ponadto wśród celów projektu znajdują się:

- zidentyfikowanie i ocena efektywności przepisów prawnych i polityk krajowych kierowanych do cudzoziemców i mających realny wpływ na ich sytuację;

- opisanie rzeczywistych i potencjalnych odbiorców polityki integracyjnej w każdym z wybranych krajów w następujących obszarach: zatrudnienie i edukacja cudzoziemców, uczestnictwo migrantów w życiu politycznym, legalizacja pobytu i dostęp do obywatelstwa, łączenie rodzin i dyskryminacja;

- zebranie i analiza wyników ewaluacji realizowanych polityk wobec cudzoziemców w obszarze integracji ze społeczeństwem przyjmującym.

Główne wyniki badań zostaną umieszczone na interaktywnej stronie internetowej stworzonej już na potrzeby wcześniejszych edycji projektu MIPEX (MIPEX website). Wyniki prac badawczych będą także dostępne w formie e-booka zawierającego szczegółowe informacje opracowanie na podstawie analizy danych dotyczących sytuacji w poszczególnych krajach. Dane odnoszące się do wszystkich siedmiu kluczowych obszarów zostaną zebrane i opracowane niezależnie dla analiz krajowych.  

Działania przewidziane w ramach projektu:

·         Aktualizacja danych na temat polityk integracyjnych w poszczególnych krajach I porównanie ich z wynikami badań prowadzonych podczas poprzednich edycji projektu MIPEX(wskaźniki dotyczące dostępu migrantów do opieki zdrowotnej zostaną włączone do prac badawczych prowadzonych wraz z siecią COST/ADAPT i IOM).

·         Zebranie i analiza danych statystycznych na temat efektów realizacji polityki integracyjnej z uwzględnieniem perspektywy beneficjentów.

·         Analiza przeprowadzonych ewaluacji polityk integracyjnych w co najmniej 10 krajach członkowskich UE.

·         Opublikowanie i rozpowszechnianie wyników badań

Celem projektu jest dotarcie do jak największej liczby decydentów w krajach partnerskich mających bezpośredni lub potencjalny wpływ na sytuację cudzoziemców, a także powstanie lub realizację polityki integracyjnej.
W końcowej fazie realizacji projektu zostanie zorganizowana międzynarodowa konferencja w Brukseli, podczas które zaprezentowane wyniki badań dotyczących poszczególnych krajów zostaną zestawione z Programem Sztokholmskim i Strategią Europa 2020. 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2013 r. i zakończy się w kwietniu 2015 r.

Partnerzy UE:

Projekt zakłada przeprowadzenie przeglądu polityk integracyjnych i sytuacji cudzoziemców w 28 państwach członkowskich UE. Badania zostaną przeprowadzone także w Norwegii, Szwajcarii, Korei Południowej, Japonii i głównych krajach imigracji OECD, takich jak Australia, Kanada, Nowa Zelandia i USA.
 
Austria Beratungszentrum für Migranten and Migrantinnen
Belgia GERME, Free University of Brussels (ULB)
Belgia MPG
Bułgaria OSI
Chorwacja Institute for migration and ethnic studies
Cypr CARDET
Czechy Multicultural Centre Prague
Estonia Institute of Baltic Studies
Finlandia Institute of Migration
Francja France Terre d'Asile
Grecja Hellenic Foundation for European and Foreign Policy - ELIAMEP
Hiszpania Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
Holandia The University of Maastricht
Irlandia Immigrant Council of Ireland
Litwa Lithuanian Social Research Centre
Luksemburg Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés (ASTI)
Łotwa Centre for Public Policy PROVIDUS
Malta The People for Change Foundation
Niemcy Boell Foundation
Polska Institute of Public Affairs
Portugalia Centre for Geographical Studies, University of Lisbon
Rumunia Soros Foundation Romania - OSI
Słowacja Institute for Public Affairs
Słowenia Peace Institute
Szwecja Swedish Red Cross
Węgry ICCR Budapest Foundation
Wielka Brytania COMPAS
Włochy ISMU
 


Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską

 
 
 

Podziel się
Subscribe newsletter
Newsletter