Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Empowering Communities in Europe (ECE)


CZYM JEST EMPOWERING COMMUNITIES IN EUROPE?
 
Empowering Communities in Europe jest międzynarodowym projektem współfinansowanym przez Komisję Europejską. Projekt jest realizowany pod przewodnictwem British Council w Polsce we współpracy z organizacjami w siedmiu krajach: Polsce, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Chęć podjęcia współpracy w ramach projektu wyraziły organizacje zaangażowane w proces wsparcia integracji migrantów, budowania społeczności, a także propagowania polityki migracyjnej opartej na wiedzy.
 
Empowering Communities in Europe będzie wdrażany od stycznia 2017 r. do czerwca 2018 r. 
 
JAKI JEST CEL PROJEKTU EMPOWERING COMMUNITIES IN EUROPE?
 
Projekt Empowering Communities in Europe powstał w odpowiedzi na zagrożenia wynikające z rosnącej liczby zachowań ksenofobicznych, nietolerancji i dyskryminacji w Europie. Głównym celem projektu Empowering Communities in Europe jest zwalczanie stygmatyzacji migrantów oraz wzmocnienie dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia. Dzięki projektowi zaangażowane społeczności i liderzy zyskają wiedzę niezbędną do przezwyciężania stereotypów i zmiany wyobrażenia o migrantach i uchodźcach przybywających do Europy Środkowej. 
 
DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST PROJEKT EMPOWERING COMMUNITIES IN EUROPE?
 
Projekt Empowering Communities in Europe przeznaczony jest dla społeczności najbardziej dotkniętych problemem stygmatyzacji migrantów w siedmiu uczestniczących krajach. W projekcie udział wezmę przedstawiciele społeczności – młodzi aktywiści, potencjalni i przyszli liderzy (włącznie z obywatelami krajów trzecich leganie przebywających w krajach biorących udział w projekcie) – oraz członkowie społeczności. 
 
W JAKI SPOSÓB PROJEKT BĘDZIE WDRAŻANY?
 
Projekt Empowering Communities in Europe będzie wdrażany wspólnie przez British Council w Polsce oraz organizacje z siedmiu krajów partnerskich. 
 
Projekt wdrażany będzie w następujących czterech etapach:
 
I. Give Me Voice Research
W pierwszej, badawczej fazie projektu przeanalizowane zostanie jak na podatnym gruncie obaw związanych z sytuacją gospodarczą i bezpieczeństwem społeczności, powstają mowa nienawiści i propaganda. Zbadane zostanie także jak zjawiska te przyczyniają się do radykalizacji zachowań ze strony społeczności osiadłych oraz nowo przybyłych. 
 
II. Be the Change workshops
 
Następnie przedstawicieli i przedstawicielki społeczności (włącznie z obywatelami krajów trzecich legalnie przebywających w krajach biorących udział w projekcie) zostaną przeszkoleni podczas warsztatów Be the Change, zyskując dzięki temu wiedzę i umiejętności do samodzielnego przeprowadzenia warsztatów w swoich społecznościach. Będą także zachęcani do propagowania zdobytej wiedzy w ramach akcji społecznych. 
 
III. Me-You-We workshops
 
Przeszkoleni przedstawiciele będą propagować zdobytą wiedzę w ramach akcji społecznych w swoich społecznościach. 
 
IV. Exit/Entrance Conference
 
Podczas końcowej fazy projektu Exit/Entrance Conference wzmocnione zostaną podstawy do kontynuowania dialogu międzykulturowego i większego wzajemnego zrozumienia. W wyniku projektu powstanie międzynarodowa, paneuropejska sieć młodych aktywistów – przyszłych liderów w swoich organizacjach, społecznościach, samorządach – chcących aktywnie zwalczać stygmatyzację imigrantów i zmieniać wyobrażenia na ich temat.

 
EMPOWERING COMMUNITIES IN EUROPE (ECE) PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION. THIS PUBLICATION REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.

 
Podziel się
Subscribe newsletter
Newsletter