Team

Sonia Horonziak

Sonia Horonziak

Project Coordinator/ Analyst


Doctor of political science and administration. Graduate of the Jagiellonian University in Krakow and a research scholarship program at the Technische Universität Dresden, Germany. Currently, she is the Coordinator of the Democracy and Civil Society Program at the Institute of Public Affairs. In the years 2020-2023, she worked as a Specialist for Scientific Contacts at the Polish Academy of Sciences – Scientific Centre in Vienna. Until 2018, she was an acting president of the Polish Foundation for Education of Polish Children Living Abroad (pol. Fundacja Edukacji Polonijnej). For years, she has been cooperating with scientific institutions and NGOs in Poland and abroad by promoting Polish research abroad, supporting education among Polish children in different countries and establishing international scientific contacts with multiple European organizations. Author of many publications in the field of political polarization, democratic theory, electoral processes and German political thought. She is fluent in English and German.

Areas of expertise:
- political polarization
- elections, electoral behavior
- theory of democracy
- political discourse/political communication
- political anthropology

Selected publications:
•    "Dysfunctional democracy and political polarisation: The case of Poland" [in:] "Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft (ZFVP)", Special issue 2022, Wiesbaden 2022, Germany.

•    "Teoria demokracji a polaryzacja. Czy spolaryzowane społeczeństwo może być demokratyczne?" [w:] "Politeja", nr 77, Kraków 2022, Polska.

•    S. Horonziak, A. Radwan, "Wybory korespondencyjne w Bawarii 29 marca 2020 r. a COVID-19. Analiza empiryczna na tle debaty o zasadności organizacji wyborów w czasie pandemii" [w:] „Studia z Polityki Publicznej”, t. 9, nr 1, 2022, 5–6, 115-139, Warszawa 2022, Polska.

•    “Biological and anthropological foundations of Arnold Gehlen's political theory” [in:] “Teoria Polityki”, no 5/21, Kraków 2021, Poland.

•    „Wybory w świetle polaryzacji. Mowa nienawiści w kampanii parlamentarnej 2019 roku”, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, s. 381-394, Kraków 2021, Polska.

•    „Moral hypertrophy and degeneration of institutions – Arnold Gehlen’s warning against the consequences of Hobbesian nature” in: „Wyzwanie Lewiatana. Wokół filozofii politycznej Tomasa Hobbesa”, edited by J. Baryzel, Ł. Perlikowski, A. Wielomski, pp. 77-86, Płock 2019, Poland.

•    „Antropologia Arnolda Gehlena wobec człowieka w nowym technicznym świecie” w: „Po człowieku? Między kryzysem a nadzieją”, red. M. Lipowicz, pp. 43-60, Kraków 2018, Polska.

•    „Moralność hipertroficzna człowieka współczesnego” [w:] „Zeszyty naukowe”, t. 14, VII, nr 2, s. 33-47, Sucha Beskidzka 2018, Polska.

•    „Postprawda a realizm i romantyzm polityczny. Nowe zjawisko czy znany fenomen?” w: „Postprawda. Spojrzenie krytyczne”, red. T. Grabowski, M. Lakomy, K. Oświecimski, A. Pohl, pp. 185-187, Kraków 2018, Polska.

•    „Idea <<powrotu do kultury>> Arnolda Gehlena” [w:] „Przegląd Filozoficzny”, nr 3 (103), s. 207-216, Warszawa 2017, Polska.

•    „Sondaże przedwyborcze w kampanii parlamentarnej 2015 roku” w: „Oblicza kampanii wyborczych 2015”, red. M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj, Kraków 2016, s. 253–270, Polska.


•    „Institutions as the forces stabilizing state. Contemporary look at Arnold Gehlen's theory of institutions” [in:] „Political dialogues”, edited by Ł. Dominiak, 2015, vol. XVIII pp. 113-122, Poland.

•    “Czas społeczny a zmiana społeczna” [w:] “Pisma humanistyczne”, red. Tomasz Okraska, Katowice 2014, t. XII, s. 103-120, Polska.

 
Subscribe newsletter
Newsletter