Team

Małgorzata Koziarek

Małgorzata Koziarek

Project Coordinator/ Analyst

malgorzata.koziarek@isp.org.pl
phone: (48 22) 5564282

Linguist and sociologist , graduate of University of Warsaw and University of Lancaster / The Center of Social Studies PAN. Formerly coordinator in Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, managed projects supporting social participation and institutional development of NGOs and public administration in environmental protection. Member of  Natiuonal Steering Committee of the Global Environment Facilitie`s Small Grant Programme.
 
 
Languages:  Polish, English, Russian

Expertise:
  • Civic development
  • civic participation in creating the policy
  • NGOs and public administration cooporation
 
Publications:

Books:
 
  • G. Makowski, M. Koziarek (red.), Wymiary użyteczności społecznej. Biznes administracja publiczna i organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009
  • P. Gliński, M. Koziarek, Nature Protection NGOs in Poland: between tradition, professionalism and radicalism, [w:] Protecting Nature. Organizations and Networks in Europe and the USA (red.) C.S.A (Kris) van Koppen, William T. Markham; Edward Elgar, Cheltenham, UK ; Northhampton, MA, USA, 2007
Reports, expertises:
  • Environmental Assessment in Poland as Compared to Relevant World Bank Policies and Procedures, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Warszawa 2003, ekspertyza dla Banku Światowego
  • M. Koziarek, T. Tatomir (red.), Udział społeczeństwa i dostęp do informacji w ochronie środowiska – w praktyce. Poradnik dla administracji publicznej, Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschoodnią, Warszawa,  2001

 
Subscribe newsletter
Newsletter