Team

Dominik Owczarek

Dominik Owczarek

Head of the Social Policy Programme

dominik.owczarek@isp.org.pl
phone: (0048 22) 556-42-90

Head of the Social Policy Programme and analyst at the Institute of Public Affairs. He graduated from the University of Warsaw and completed his doctoral studies at the Institute of Sociology, University of Warsaw (2013). He studied also at the Jagiellonian University in Cracow (2003-2004) and at the Free University in Berlin (2006-2007). He has been coordinating the team of Polish correspondents to the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) since 2011 and played a role of a correspondent himself. Moreover, he took part in numerous research projects – both as manager and researcher – cooperating with institutions like European Commission, World Bank, Europe-Asia Foundation, UN-HABITAT, Polish government and local authorities, European universities and think-tanks.Languages: Polish, English 

Expertise:
 • industrial relations and social dialogue
 • labour market and employment policies
 • social inequalities and social inclusion
 • energy poverty
 • civic participation and local communities
 • urban studies, environmental psychology
 
Selection of publications and reports:
 
 • Owczarek, D. (2019). Soziale Probleme lösen oder Wähler gewinnen? Die Sozialpolitik der PiS seit 2015, Polen Analysen Nr. 246 vom 19.11.2019, S. 2–7
 • Owczarek, D. (2019). Analiza obecnych instrumentów polityki publicznej nakierowanych na wsparcie ubogich energetycznie w Polsce, Ministry of Entrepreneurship and Technology, Warsaw
 • Masso, M., Foster, D., Osila, L., Bábel, B., Czarzasty, J., Kiss, A., Koziarek, M., Owczarek, D. (2019). The influence of collective employment relations on work accommodation: case studies in Estonia, Hungary and Poland, Transfer: European Review of Labour and Research, Volume 25, Issue 4, Page 451-464  November 2019.
 • Owczarek, D. (2018) Wymieniliśmy "solidarność" na "solitairność"? [Have we exchanged 'solidatiry' for 'solitairity'?], in: Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, Cracow, pp.193-201 publication available on-line
 • Wis-Bielewicz, J., Koziarek, M., Olesińska, J., Owczarek, D., Schneider, L., Serre, C. (2018) Enhancing the quality of life in Polish cities with energy and resource efficient revitalisation, adelphi research, Institute of Public Affairs, Berlin, Warsaw publication available on-line
 • Czarzasty, J., Koziarek, M., Owczarek, D. (2017) Workplace adaptation to older and disabled workers in Poland / Adaptacja miejsca pracy dla starszych i niepełnosprawnych pracowników w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warsaw publication available on-line
 • Keuchnigg, Ch., Owczarek, D. (2017) Social Inclusion in Poland: Catching Up at an Uneven Speed, Bertelsman Stiftung, European Bureau for Policy Consulting and Social Research Vienna publication available on-line
 • Pańków, M., Owczarek, D. (2017) Sprawiedliwe przejście do gospodarki i społeczeństwa sprzyjających włączeniu społecznemu, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Owczarek, D. (2017) Niski poziom wiedzy a wyrazista postawa Polaków wobec ubezpieczeń społecznych i ZUS, [in:] Marcin Kawiński, Robert Marczak (ed.), Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, nr 1/2017 (132), Social Insurance Institution, Warsaw publication available on-line
 • Owczarek, D. (2017) Universal basic income: a solution to future labour market problems? [in:] Małgorzata Haponiuk, Konrad Niklewicz (ed.) The Future of Work, Martens Centre / Fundacja Państwo Prawa, Warsaw publication available on-line 
 • Czarzasty, J., Owczarek, D. (2017) Social dialogue in the post-crisis period in Poland, IInstitute of Public Affairs, Warsaw publication available on-line 
 • Owczarek, D. (2017) Czyste powietrze dzięki walce z ubóstwem energetycznym / Clean air thaks to fighting energy poverty, Institute of Public Affairs, Warsaw publication on-line
 • Owczarek, D. (2017) Wsparcie dialogu społecznego w obszarze adaptacji miejsca pracy zwiększającego zatrudnienie starszych i niepełnosprawnych pracowników. Raport wprowadzający. Institute of Public Affairs, Warsaw publication available on-line
 • Owczarek, D. (2017) The roots of populism in Poland: unsustainable growth and cultural backlash, Barcelona Centre for International Affairs, Barcelona publication on-line 
 • Kucharczyk, J., Owczarek, D., Fuksiewicz, A., Druciarek, M. (2017) "Poland - When fear wins causes and consequences of Poland's populist turn" [in:] "Nothing to fear but fear itself? Mapping and responding to the crisis culture and politics of fear in the European Union", Demos, London, publication accessible on-line
 • Owczarek, D. (2016) (Nie)równy ciężar ubóstwa energetycznego wśród kobiet i mężczyzn w Polsce, ClientEarth, Warsaw, publication accessible on-line
 • Owczarek. D. (2016) Ubóstwo energetyczne - nowe wyzwanie, nowe rozwiązania, Foundation Blisko i Institute of Public Affairs, Warsaw, publication accessible on-line
 • Demetriades, S., Biletta, I., Fromm, A. (2016) Win-win arrangements: Innovative measuresthrough social dialogue at company level, Eurofound, Dublin - National report contribution for Poland - Jan Czarzasty, Dominik Owczarek, publication accessible on-line
 • Owczarek, D., Chełstowska, A. (2016) Amazon po polsku. Warunki pracy i stosunki z pracownikami, Institute of Public Affairs, Warsaw, publication accessible on-line
 • Dudkiewicz, M., Owczarek, D. (2016) Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych. Raport z badań, Social Insurance Institution, Warsaw publication accessible on-line
 • Owczarek, D., Pazderski, F., Sobiesiak-Penszko, P. (2016) Wizerunek i funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Raport z badania panelowego wśród liderów opinii - druga edycja. Internal report of Social Insurance Institution, Warsaw
 • Potkańska, D., Owczarek, D. (2016) Solidarność w działaniu. Prawa pracownicze, udział w dialogu społecznym oraz uzwiązkowienie Polaków w Wielkiej Brytanii, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Owczarek, D., Żulikowski, P. (2015) Cudzoziemiec - sąsiad wyobrażony czy rzeczywisty? Badanie kapitału społecznego i potencjału integracji społecznej cudzoziemców w gminie Raszyn i Legionowo. Raport z badań jakościowych, [in:] ed. Justyna Segeš Frelak, Anna Piłat, Migranci w Polsce. Segregacja - Sąsiedztwo - Integracja, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Owczarek, D. (2015) Raszyn - integracja cudzoziemców szyta na miarę, Magazyn Miasta #11, p. 49-51
 • Miazga, A. Owczarek, D. (2015) Dom zimny, dom ciemny - czyli ubóstwo energetyczne w Polsce, Institute for Structural Research, Warsaw
 • Owczarek, D. Miazga, A. (2015) Ubóstwo energetyczne w Polsce - definicja i charakterystyka społeczna grupy, Institute for Sustainable Development, Warsaw
 • Broughton, A. Kraemer, B. Lehman, S. Owczarek, D. Turlan, F. (2015) Controversy over German minimum wage for international truck drivers, European Observatory of Working Life, Eurofound, publication accessible on-line
 • Kassenberg, A., Karaczun, Z., Owczarek, D. (2015) Sustainable Development Goals and Indicators for a Small Planet. Securing Means of Implementation in Poland, Europe-Asia Foundation, Singapore
 • Owczarek, D. (2015) Okres jagielloński czy czas peryferyjnego prekariatu? Polski rynek pracy w 2015 roku, [w:] Instytut Idei, nr 8, s. 30-35 publication accessible on-line
 • Owczarek, D., Segeš-Frelak, J. (2015) Polityka migracyjna w wymiarze procesów demograficznych i potrzeb rynku pracy [w:] P. Kaźmierkiewicz, A. Piłat, J. Segeš-Frelak (red.) Przyciąganie do Polski wykwalifikowanych imigrantów. Diagnoza potrzeb w tym zakresie i rekomendacje dla polityki migracyjnej, Institute of Public Affairs, Warsaw - expert paper for the Ministry of Economy
 • Owczarek, D. (2015) New policy initiatives to strengthen vocational education, European Observatory of Working Life, Eurofound, on-line publication
 • Owczarek, D. (2015) Stalmate in Polish social dialogue hinders recovery form the crisis, The European Circle Portal, Future Lab: Social and Fiscal Policy, on-line publication
 • Owczarek, D. (2014) Delegowanie pracowników. Kryteria dla wyznaczenia granicy między swobodą przepływu usług a dumpingiem społecznym z uwzględnieniem i oceną regulacji i praktyki Danii, Francji, Holandii i Niemiec, expert paper prepared for the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Owczarek, D. (2014) Ubóstwo energetyczne w Warszawie, RównoWawa Bulletin, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Węglarz, A., Kubalski, G., Owczarek, D. (2014) Propozycje mechanizmów wsparcia procesu przeciwdziałania zjawisku ubóstwa energetycznego w Polsce, Institute for Sustainable Development, Warsaw
 • Owczarek, D. (2014) Ubogi sam finansuje swój zasiłek socjalny - konieczność podniesienia kwoty wolnej od podatku dochodowego w Polsce, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Owczarek, D. (2014) An Overview of the labour market policies in Poland addressed to the most disadvantaged groups of unemployed persons– youth, older people (50+), long-term unemployed and disabled persons, expert paper prepared for the University of Tartu (Estonia)
 • Owczarek, D. (2014) Na krańcu systemu - organizowanie społeczności Sawina, in: M. Rymsza (ed.), Praca środowiskowa w Polsce - tradycja i teraźniejszość, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Owczarek, D. (2014) Zróbmy sobie podwórko! Projektowanie partycypacyjne ełckiego podwórka, in: M. Rymsza (ed.), Praca środowiskowa w Polsce - tradycja i teraźniejszość, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Owczarek, D. Dudkiewicz, M. (2014) Wizerunek i funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Raport z badania panelowego wśród liderów opinii - pierwsza edycja. Internal report of Social Insurance Institutions, Warsaw
 • Owczarek, D. (2014) Ruchy miejskie i internetowe – fenomen czy zwykła rzeczy kolej?, in: Nowe formy aktywności? Kwartalnik Trzeci Sektor, nr 31, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Aron, C., Kostrzewa, J., Owczarek, D., Świdrowska, E. (2013) Poland: Making energy efficiency investments available to the poor, internal report of the World Bank, Washington, DC
 • Owczarek, D. (2013) Urzędy pracy - do roboty!, Magazyn Kontakt nr 22, pp. 46-49
 • Owczarek, D., Przybysz, I. (2013) Time bomb or potential for the future - the young people in Poland, [in:] Kenneth Abrahamsson, Nathalie Besser (ed.) The Baltic Edge – Reflections on youth, work and innovation in the Baltic Sea region, Global Utmaning, Stockholm
 • Owczarek, D. (2013) Konsultacje publiczne w bibliotece publicznej - zróbmy to razem, Foundation Civis Polonus, Warsaw
 • Czarzasty, J., Owczarek, D. (2012) The economic crisis and social dialogue in Poland / Kryzys gospodarczy i dialog społeczny w Polsce, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Owczarek, D., Kucharczyk, J. (2012), 'Fitness Check'. Evaluation of the operation and effects of information and consultation directives in the EU/EEA countries. National report - Poland, Internal report for European Commission, DG Employment, Social Affairs & Inclusion
 • Owczarek, D. (2011), Zamknięte osiedla, czyli dylemat współczesnych polskich miast. Badanie porównawcze mieszkańców zamkniętych i otwartych osiedli w Warszawie, Przegląd Socjologiczny, nr 60, s.367-394
 • Owczarek, D. Trójstronny Szczyt Społeczny – kolejne deklaracje walki z kryzysem, Internet portal of Gazeta Wyborcza and Institute of Public Affairs, 21.10.2011
 • Owczarek. D. (2011) O zjawisku wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych, Świat Problemów, nr 7
 • Owczarek. D. Mniej niż mąż czy żona, Rzeczpospolita, 07.06.2011
 • Celiński, A., Frączak, P., Herbst, J., Kołakowska, Z., Matuszewski, J., Owczarek, D., Piechociński, T., Stempień, M., Wielkopolan, B., Wojciechowska, M., Wygnański, J.J. (2011),Efektywność mechanizmów konsultacji społecznych w Polsce, Warszawa, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
 • Eräpalo, S., Favet, N.,Lehtovuori, P., Mälkki, M., Owczarek, D., Philippe, R., Stefańska, J., Wieczorek, A. (2010) Comparative study on Student housing in Europe. Linkages between student lifestyles and housing choices. Vision for French development and experiments.Publication of  french Ministry of Infrastructure, PUCA
 • Szczepańska, J., Owczarek, D., Pindor, P., Wieczorek, A. (2010) Funkcjonowanie społeczne Nowej Pragi. Badania do międzynarodowego konkursu architektonicznego Europan 10 / Social functioning of Nowa Praga. Research report for international competition Europan 10 for young  architects. Publication of the City of Warsaw
 • Iwański, J., Owczarek, D. (2010), Potrzeba bycia rozumianym. Komunikacja interpersonalna i funkcjonowanie w grupie osób z ograniczeniami sprawności. Warsaw: Scholar
 • Owczarek, D.(2007), Życie społeczne zamkniętych osiedli warszawskich – czyli co się dzieje za bramą?, w: Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, (ed.) B. Jałowiecki, W. Łukowski, Scholar, Warsaw
 • Owczarek, D. (2007), Model projektowania partycypacyjnego oraz Aktorzy w przestrzeni, w: 11. Kongres PlaNet Warszawa 2007 / 11th PlaNet Congress Warsaw 2007, (ed.) Maciej Lewandowski, Warsaw
Subscribe newsletter
Newsletter